Arab. Übersetzung: (Pseudo-) Archimedes, <Über die geometrischen Grundlagen>
<Über die geometrischen Elemente>, Kitāb fi l'Usūl al-handasīya

von Thabit Ibn Qurra
Abu l-Hasan ibn Zahrūn al-Harrānī, Tabit ibn Qurra, Thebit