Arab. Übersetzung: Archimedes, De sphaera et cylindro
Kitāb al-Kura wa-l-usţuwāna

von Thabit Ibn Qurra
Abu l-Hasan ibn Zahrūn al-Harrānī, Tabit ibn Qurra, Thebit