[Epistola festales]
Fragmenta; Epistola XXXIX

von Athanasius Alexandrinus latinus