Liber de figura sectore
<Buch über die Transversalenfigur>, De figura achata, De figura sectore, Kitāb fi š-Šakl al-mulaqqab bi-l-qaţţā'

von Thabit Ibn Qurra
Abu l-Hasan ibn Zahrūn al-Harrānī, Tabit ibn Qurra, Thebit